Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mogilnie

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "eksploatacji ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h" - znak sprawy: WGS.6220.92.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - zawana dalej Kpa, w związku z art. 71, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) - zwana dalej uouioś, zawiadamiam, że:

  • Na wniosek Inwestora z dnia 6 listopada 2019 r. (wpływ: 6 listopada 2019 r.) - Pana Grzegorza Widomskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h
  • wystąpiono w dniu 6 listopada 2019 r., pismem znak: WGS.6220.92.1.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ewentualne określenie zakresu raportu.

Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Mogilna. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 uouioś, ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Mogilna po zasięgnięciu w/w opinii.

Na podstawie art. 10 Kpa informuję, iż Strony postępowania mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wnioskowanej inwestycji, w każdym stadium postępowania, w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, również za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: j.nowakowska@mogilno.pl

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 ust. 2 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 10, zastosowanie ma art. 74 ust. 3 uouioś, w związku z przytoczonym wyżej art. 49 Kpa

Załączniki

SKonica - M19110715340 (104.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SKonica - M19110715440 (113.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Judyta Nowakowska-Majchrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Judyta Nowakowska-Majchrzak
Data wprowadzenia:2019-11-07 14:20:43
Opublikował:Judyta Nowakowska-Majchrzak
Data publikacji:2019-11-07 14:30:02
Ostatnia zmiana:2019-11-07 14:30:22
Ilość wyświetleń:141

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij